DSpace Repository

दिशा - २०१०

दिशा - २०१०

Recent Submissions

 • बेडेकर, विजय वा.; बारसे, नारायण; जोशी, शरद; मठ, शं. बा.; नाडकर्णी, नरेन्द्र; साने, यशवंत; गणपुले, सुनीता (विद्या प्रसारक मंडळ, 2011-01-29)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; गांगल, बाळ; आगरकर, सुधाकर; भिडे, आशा; गणपुले, सुनीता; पाटील, पी. एम.; जोशी, सुभाष; साने, यशवंत (विद्या प्रसारक मंडळ, 2011-01-29)
 • बेडेकर, विजय वा.; गोरे अमोल;मुर्ती गुरूप्रसाद; आगरकर,सुधाकर; ग्णपुले, सुनीता;नाडकर्णी, नरेंद्र;गांगल,बाळ;साने, यशवंत;पारसनीस-गुप्ते, राधिका (विद्या प्रसारक मंडळ, 2011-01-29)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; नाडकर्णी, नरेंद्र; गांगल, बाळ; गणपुले, सुनीता; साने, यशवंत; आगरकर, सुधाकर; नीळकण्ठसुत (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; गणपुले, सुनिता; भिडे, आशा; गांगल, बाळ; कर्णिक, प्रदिप; नीळकण्डसुत (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; कर्णिक, प्रदिप; गांगल, बाळ; नीलकण्ठसुत; भिडे, आशा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; नवरे, जान्हवी; राजेबहादुर, प्रज्ञा; खरे, सुनिता; कर्णिक, प्रदिप; भिडे, आशा; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; साने, यशवंत; गांगल, बाळ; गिल्डा, गीता; नाडकर्णी, नरेंद्र; मठ, शं. बा. (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; नाडकर्णी, सुरेंद्र; देशमुख, मानसी; जोशी, शरद; लागू, सुरेंद्र; मठ, शं. बा. (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; ठाकुर, अशोक; मठ, शं. बा.; लागू, सुरेंद्र; नीलकण्ठसुते (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; जोशी, शरद; गराटे, सचिन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)
 • बेडेकर, विजय वा.; पडळकर, सुचिता; देशपांडे, विशाखा; लागू, सुरेंद्र; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-16)