DSpace Repository

दिशा - २००६

दिशा - २००६

Recent Submissions

 • बेडेकर, विजय वा.; सिंघवी, पूनम; अरदकर, प्र. द.; मठ, शं. बा.; दांडेकर, मंजिरी; कर्णिक, प्रदीप; जोशी, भारती; पागे, अनिरूध्द; शहा, अमिषा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; पराडकर, मो. दि.; मठ, शं. बा.; कर्णिक, प्रदीप; पाठक, मोहन; अरदकर, प्र. द. (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; काकोडकर, अनिल; पराडकर, मो. दि.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; पराडकर, मो. दि.; मठ, शं. बा.; आपटे, प्रभाकर; बेडेकर, सुमेधा; दांडेकर, मंजिरी; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; भिडे, आशा; दांडेकर, मंजिरी; पाठक, मोहन; केतकर, मधुरा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; भिडे, आशा; पौडवाल, सुषमा; दांडेकर, मंजिरी; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; पराडकर, मो. दि.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; दांडेकर, मंजिरी; दीक्षित, प्रशांत; वर्तक, स्वप्ना; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगाशे, कीर्ती; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; भिडे, आशा; दांदेकर, मंजिरी; वर्तक, स्वपना; कुलकर्णी, प्रसन्न; देश्पांडे, विशाखा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; नायक, डी. के.; साने, यशवंत; दांडेकर, मंजिरी; कुलकर्णी, प्रसन्न; बोरकर, दिपाली; देशमुख, मानसी; भिडे, आशा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; पुरोहित, श्री. र .; कुलकर्णी, अम्रुता; थिटे, ईश्वर; दांडेकर, मंजिरी; देवधर, मालती; देशपांडे, विशाखा (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; कुलकर्णी, अक्षय; शिंदे, गीतेश; कुलकर्णी, प्रसन्न; रानडे, अमेय; दांडेकर, मंजिरी; जोशी, भारती; पाठक, मोहन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)
 • बेडेकर, विजय वा.; ओझरकर, ज्योतीका; मठ, शं. बा.; ठाकुर, अरूण; साने, यशवंत; कोलेट, मोझेस; दांडेकर, मंजिरी; देशपांडे, विशाखा; बल्लळ, मिलिंद (विद्या प्रसारक मंडळ, 2010-12-15)