DSpace Repository

दिशा - २०१३

दिशा - २०१३

Recent Submissions

 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; वझे, मंगला; वझे, अशोक; देवधर, अबोली; आठल्ये, श्रीनिवास; परांजपे, ह.श्री.; बनसोडे, एम. डी.; जोशी, शरद (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; वाघ, विनोद; मठ, शं. बा.; वझे, मंगला; वझे, अशोक (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; बाघ, विनोद; मराठे, मुकुंद; ठाकुर, सुधाकर; जोशी, शरद; आठल्ये, श्रीनिवास मेघ:श्याम (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; परांजपे, सुनील; जोशी, शरद; राऊत, स्वाती; परांजपे, ह. श्री. (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; जोशी, शरद; भिडे, आशा; नाडकर्णी, नरेन्द्र; बाघ, विनोद (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; भिडे, आशा; मठ, शं. बा.; जोशी, शरद; नाडकर्णी, नरेन्द्र; मथुरे, हेमचंन्द्र स.; पाटिल, अंकिता; वादंरकर, वैभव राजेंद्र; पावडे, धीरज (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; भिडे, आशा; आगरकर, सुधाकर; मुजुमदार, सी. श्री.; करंदीकर, श्री. वि.; नायक, दि. कृ.; मुजुमदार, सी. श्री.; शिंगाडे, चंद्रकांत; जोशी, शरद (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेन्द्र; मुजुमदार, सी. श्री.; भिडे, आशा; जोशी, शरद (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; आगरकर, सुधाकर; पाटील, मा. ना.; साने, यशवंत; भालेराव, स्वाती; मुजुमदार, सी. श्री.; पाटील, महेश (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; जोशी, सुभाष; जोशी, शरद; बोर्डे, दिनकर (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; पाटील, मा. ना.; भिडे, आशा; जोशी, शरद; असीम; गराटे, सचिन; कुलकर्णी, प्रिती (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटील, संजय; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेंद्र; मठ, शं. बा.; माने, यशवंत; तांबे, स्वाती; असीम (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2014-07-04)