DSpace Repository

दिशा - २०१२

दिशा - २०१२

Recent Submissions

 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटील, मा. ना.; नाडकर्णी, नरेंद्र; जोशी, शरद; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2013-01-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; पाठक, अविनाश; भिडे, आशा; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; मुजुमदार, सी. श्री (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2013-01-04)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; मुजु्मदार, सी. श्री.; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; असीम (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-11-12)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेंद्र; मुजुमदार, सी. श्री.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; नाईक, पुजा (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-11-12)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; नाडकर्णी, नरेंद्र; जोशी, आदित्य (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-11-12)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; असीम; जोशी, शरद; नाडकर्णी, नरेंद्र; अष्टेकर, गार्गी; मुजुमदार (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-11-12)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; जोशी, आदित्य; नाडकर्णी, नरेंद्र; आगरकर, सुधाकर; घुगरे, सविता; शिंगाडे, चंद्रकांत; असीम; राणे, प्राजक्‍ता; साने, यशवंत; सोहोनी, प्रणाली (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-07-14)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; नाडकर्णी, नरेंद्र; मठ, शं. बा.; एंगडे, सुभाष; मुजु्मदार, एस. एस.; साने, यशवंत (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-07-03)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; राणे, अंकुर; मठ, शं. बा.; फडके, विद्या; नीलकण्ठसुत; साने, यशवंत; नेर्लेकर, श्रीकांत; बेडेकर, महेश (विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे, 2012-04-01)
 • बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटणकर, निनाद; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; घुगरे, सविता; साने, यशवंत; नाडकर्णी, नरेंद्र (विद्या प्रसारक मंडळ, 2012-04-19)
 • बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; साने, यशवंत; पाटील, मा. ना .; मठ, शं. बा.; गराटे, सचिन (विद्या प्रसारक मंडळ, 2012-04-19)
 • बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; गोखले, माधवराव; पाटील, मा. ना.; नीलकण्ठसुत; जोशी, शरद (विद्या प्रसारक मंडळ, 2012-04-19)