Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-17 of 17 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-12-16१५२ दिशा : एप्रिल २०१०बेडेकर, विजय वा.; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; नाडकर्णी, सुरेंद्र; देशमुख, मानसी; जोशी, शरद; लागू, सुरेंद्र; मठ, शं. बा.
2010-12-16१२६ दिशा : फेब्रुवारी २००८बेडेकर, विजय वा.; आठल्ये, श्रीनिवास; अरदकर, प्र. द.; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; पराडकर, मो. दि .; पाठक, मोहन
2010-12-16१३८ दिशा : फेब्रुवारी २००९बेडेकर, विजय वा.; पाटील, मा. ना.; गरटे, सचिन; कळमकर, उषा; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; आठल्ये, श्रीनिवास
2011-08-24१६७ दिशा : जुलै २०११बेडेकर, विजय वा.; पाटील, मा. ना.; सांगुर्डेकर, विलास; पाठक, मोहन; लागू, सुरेंद्र; आठल्ये, श्रीनिवास; मठ., शं. बा.; माने, यशवंत; साने, यशवंत; गायकवाड, मिताली; टेकाळे, नागेश
2012-11-12१८० दिशा : ऑगस्ट २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; नाडकर्णी, नरेंद्र; जोशी, आदित्य
2012-11-12१७९ दिशा : जुलै २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; असीम; जोशी, शरद; नाडकर्णी, नरेंद्र; अष्टेकर, गार्गी; मुजुमदार
2012-04-11१७२ दिशा : डिसेंबर २०११बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; पाठक, मोहन; जोशी, शरद; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; बारसे, नारायण