Browsing by Author दोडे, अरविंद

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-10-01०२८ दिशा - जुलै १९९९टिल्लु, अचलकुमार; ठाकुर, अरूण; प्रधान, प्रवीण; सिन्नरकर, व्ही.; दांडेकर, मंजिरी; शाळीग्राम, अनिल; दोडे, अरविंद; जोशी, अजित; पाठक, मोहन; सहस्त्रबुदे, अ. वि.; वैद्य, प्र.ग.
2010-10-01०२९ दिशा - ऑगस्ट १९९९टिल्लु, अचलकुमार; तिजारे, अरूणा; देशपांडे, प्रशांत; पेजावर, माधुरी; मांजरेकर, रवींद्र; दांडेकर, मंजिरी; दोडे, अरविंद; इंगवले, गिताली; गुमास्ते, संजय; मुळ्ये, अशोक; पाठक, मोहन; केळकर, प्रदीप; पाठक, मोहन
2010-10-07०३८ दिशा - ऑगस्ट २०००टिल्लु, अचलकुमार; करमरकर, प्रकाश ग.; कर्णिक, प्रदीप; देवधर, राजेश; देवधर, मधुकर ग.; दोडे, अरविंद; पाठक, मोहन; प्रसादे, वंदना; राव, संध्या; प्रधान, प्रवीण वि.; तोगे तोगे, संकिची; गवांदे, राजाभाऊ
2010-10-09०४७ दिशा : जुलै - २००१पाटील, अजित; देशपांडे, सुरेश; देशपांडे, विशाखा; देशपांडे, वासुदेव; देशपांडे, अनुराधा; टिळक, श्री. ल.; पाठक, मोहन; दोडे, अरविंद; जोशी, अवधुत
2010-10-09०५३ दिशा : जानेवारी - २००२पाटील, शिल्पा; दोडे, अरविंद; अरदकर, प्र. द.; बर्वे, ओंकार; सुरते, दीपाली; परांजपे, ह. श्री.; कोपरकर, वि. ना.; खरे, मेधा हेमंत; कुलकर्णी, गीता; देशपांडे, वासुदेव; पाठक, मोहन
2016-04-14२२४ दिशा : एप्रिल २०१६बेडेकर, विजय वा.; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; गोखले, अनघा; शिंदे, सुभाष; दुधाळकर, प्रकाश; लिमये, स्मिता; दोडे, अरविंद; केलसकर, रागिणी; जामबोटकर, मृणाल
2017-01-14२३३ दिशा : जानेवारी २०१७बेडेकर, विजय वा.; शिंदे, सुभाष; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; दुधाळकर, प्रकाश; कुलकर्णी, अपर्णा; धर्माधिकारी, प्रशांत; दोडे, अरविंद
2017-02-14२३४ दिशा : फेब्रुवारी २०१७बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; शिंदे, सुभाष; दुधाळकर, प्रकाश; धर्माधिकारी, प्रशांत; दोडे, अरविंद; कुलकर्णी, अपर्णा
2017-05-14२३७ दिशा : मे २०१७बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; दुधाळकर, प्रकाश; धर्माधिकारी, प्रशांत; शिंदे, सुभाष; दोडे, अरविंद
2017-06-14२३८ दिशा : जून २०१७बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; दुधाळकर, प्रकाश; कुलकर्णी, अपर्णा; टेंबे, प्रतिभा; शिंदे, सुभाष; दोडे, अरविंद
2017-07-14२३९ दिशा : जुलै २०१७बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; दोडे, अरविंद; कुलकर्णी धर्माधिकारी, अपर्णा
2017-08-14२४० दिशा : ऑगस्ट २०१७बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; शिंदे, सुभाष; दोडे, अरविंद
2017-12-14२४४ दिशा : डिसेंबर २०१७बेडेकर, विजय वा.; बापट, अल्पना; गोळे, नरेंद्र; ओक, अरविंद; शिंदे, सुभाष; धर्माधिकारी, प्रशांत; दोडे, अरविंद; परब, गौरी अंबाजी
2018-01-14२४५ दिशा : जानेवारी २०१८बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; दोडे, अरविंद; शिंदे, सुभाष; मोहिते, कांचन गणेश; सुर्यवंशी, सुरचवाल्मिक
2018-02-14२४६ दिशा : फेब्रुवारी २०१८बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; चिटणीस, अशोक; गोळे, नरेंद्र; शिंदे, सुभाष; मोहिते, कांचन गणेश; दोडे, अरविंद
2018-05-14२४९ दिशा : मे २०१८बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; गोळे, नरेंद्र; दोडे, अरविंद; दुधाळकर, प्रकाश; परब, गौरी अंबाजी