Browsing by Author पाटील, मा. ना.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-12-13०९६ दिशा : ऑगस्ट २००५बेडेकर, विजय वा.; पाटील, मा. ना.; मठ, शं. बा.; शेजवलकर, र. म.; पाठक, मोहन; जोशी, शरद; साने, यशवंत
2010-12-16१३८ दिशा : फेब्रुवारी २००९बेडेकर, विजय वा.; पाटील, मा. ना.; गरटे, सचिन; कळमकर, उषा; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; आठल्ये, श्रीनिवास
2011-04-22१६३ दिशा : मार्च २०११बेडेकर, विजय वा.; वेडगा, नितिन; भिडे, आशा; मोरे, दामोदर; पाटील, मा. ना.; मठ, शं. बा,
2011-08-24१६७ दिशा : जुलै २०११बेडेकर, विजय वा.; पाटील, मा. ना.; सांगुर्डेकर, विलास; पाठक, मोहन; लागू, सुरेंद्र; आठल्ये, श्रीनिवास; मठ., शं. बा.; माने, यशवंत; साने, यशवंत; गायकवाड, मिताली; टेकाळे, नागेश
2011-09-21१६८ दिशा : ऑगस्ट २०११बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सु्धाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; माने, यशवंत; पाठक, मोहन; मठ, शं. बा.; पाटील, मा. ना.
2012-04-19१७३ दिशा : जानेवारी २०१२बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; गोखले, माधवराव; पाटील, मा. ना.; नीलकण्ठसुत; जोशी, शरद
2013-01-04१८४ दिशा : डिसेंबर २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटील, मा. ना.; नाडकर्णी, नरेंद्र; जोशी, शरद; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत
2014-07-04१८६ दिशा : फेब्रुवारी २०१३बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; पाटील, मा. ना.; भिडे, आशा; जोशी, शरद; असीम; गराटे, सचिन; कुलकर्णी, प्रिती
2014-07-04१८८ दिशा : एप्रिल २०१३बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; आगरकर, सुधाकर; पाटील, मा. ना.; साने, यशवंत; भालेराव, स्वाती; मुजुमदार, सी. श्री.; पाटील, महेश