Browsing by Author आगरकर, सुधाकर

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 118 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011-01-29१५९ दिशा : नोव्हेंबर २०१०बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; गांगल, बाळ; आगरकर, सुधाकर; भिडे, आशा; गणपुले, सुनीता; पाटील, पी. एम.; जोशी, सुभाष; साने, यशवंत
2011-02-22१६२ दिशा : फेब्रुवारी २०११बेडेकर, विजय वा.; गराटे, सचिन; राणे, संतोष; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत
2011-05-07१६५ दिशा : मे २०११बेडेकर, विजय वा.; उपाध्ये, सचिन वि.; माने, यशवंत; भिडे, आशा; गराटे, सचिन; आगरकर, सुधाकर; जोशी, शरद; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; पाठक, मोहन
2011-06-07१६६ दिशा : जून २०११बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; शिंगाडे, चंद्रकांत; जोशी, शरद; भिडे, आशा; मठ, शं. बा.; पाठक, मोहन; साने, यशवंत
2011-10-14१६९ दिशा : सप्टेंबर २०११बेडेकर, विजय वा.; पाटील, मा. ना .; मठ, शं. बा.; आठल्ये, श्रीनिवास; हाटकर, आकाश सुनिल; माने, यशवंत; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेंद्र
2012-04-11१७१ दिशा : नोव्हेंबर २०११बेडेकर, विजय वा.; नाडाकर्णी, नरेंद्र; साने, यशवंत; भिडे, आशा; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.
2012-04-11१७२ दिशा : डिसेंबर २०११बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; पाठक, मोहन; जोशी, शरद; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; बारसे, नारायण
2012-04-19१७४ दिशा : फेब्रुवारी २०१२बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; साने, यशवंत; पाटील, मा. ना .; मठ, शं. बा.; गराटे, सचिन
2012-04-19१७५ दिशा : मार्च २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटणकर, निनाद; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; घुगरे, सविता; साने, यशवंत; नाडकर्णी, नरेंद्र
2012-07-14१७८ दिशा : जुन २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; जोशी, आदित्य; नाडकर्णी, नरेंद्र; आगरकर, सुधाकर; घुगरे, सविता; शिंगाडे, चंद्रकांत; असीम; राणे, प्राजक्‍ता; साने, यशवंत; सोहोनी, प्रणाली
2012-11-12१७९ दिशा : जुलै २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; असीम; जोशी, शरद; नाडकर्णी, नरेंद्र; अष्टेकर, गार्गी; मुजुमदार
2012-11-12१८० दिशा : ऑगस्ट २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; आठल्ये, श्रीनिवास; साने, यशवंत; मठ, शं. बा.; नाडकर्णी, नरेंद्र; जोशी, आदित्य
2012-11-12१८१ दिशा : सप्टेंबर २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेंद्र; मुजुमदार, सी. श्री.; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; नाईक, पुजा
2013-01-04१८३ दिशा : नोव्हेंबर २०१२बेडेकर, विजय वा.; आगरकर, सुधाकर; पाठक, अविनाश; भिडे, आशा; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; मुजुमदार, सी. श्री
2013-01-04१८४ दिशा : डिसेंबर २०१२बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटील, मा. ना.; नाडकर्णी, नरेंद्र; जोशी, शरद; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत
2014-07-04१८५ दिशा : जानेवारी २०१३बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; पाटील, संजय; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेंद्र; मठ, शं. बा.; माने, यशवंत; तांबे, स्वाती; असीम
2014-07-04१८६ दिशा : फेब्रुवारी २०१३बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; पाटील, मा. ना.; भिडे, आशा; जोशी, शरद; असीम; गराटे, सचिन; कुलकर्णी, प्रिती
2014-07-04१८७ दिशा : मार्च २०१३बेडेकर, विजय वा.; पाठक, मोहन; आगरकर, सुधाकर; मठ, शं. बा.; साने, यशवंत; जोशी, सुभाष; जोशी, शरद; बोर्डे, दिनकर
2014-07-04१८८ दिशा : एप्रिल २०१३बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; आगरकर, सुधाकर; पाटील, मा. ना.; साने, यशवंत; भालेराव, स्वाती; मुजुमदार, सी. श्री.; पाटील, महेश
2014-07-04१८९ दिशा : मे २०१३बेडेकर, विजय वा.; मठ, शं. बा.; आगरकर, सुधाकर; नाडकर्णी, नरेन्द्र; मुजुमदार, सी. श्री.; भिडे, आशा; जोशी, शरद